กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งคา ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. สภาพอากาศตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:38:10
 
บ.ทุ่งคา ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. สภาพอากาศตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน มีลมแรง_นายเนือง สรหงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS