กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางลำพู ม.3 ต.กระเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:39:46
 
บ.บางลำพู ม.3 ต.กระเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ มีลมแรง_นายสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS