กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลิไข่ ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:02:12
 
บ.ลิไข่ ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายโยธิน วุฒิบุญชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS