กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:04:58
 
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายพีระ เลอเลิศวิจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS