กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าดินแดง ม.1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 67 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:04:55
 
บ.ท่าดินแดง ม.1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 67 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน_นางวันเพ็ญ ภิรมย์โพล้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS