กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:30:55
 
บ.สันกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายยุทธ มานะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS