กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาตะเภาทอง ม.1 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:52:18
 
บ.เขาตะเภาทอง ม.1 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสมหมาย สังข์สิงห์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS