FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

วันที่ 9 ก.ค. 2557 11:14:31

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย ชุมพร และระนอง เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอสวี พะโต๊ะ ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และอำเภอเมือง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ จังหวัดระนอง เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

เวลา ๑๑.๑๕ น.

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel