FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ น้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และบางพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งแล้ว ปริมาณน้ำฝนขณะนี้ เวลา 16.30 น. วัดได้ 100 มม.

วันที่ 9 ก.ค. 2557 17:02:08

บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ น้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และบางพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งแล้ว ปริมาณน้ำฝนขณะนี้ เวลา 16.30 น. วัดได้ 100 มม. นายประทีป คงมีศรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel