กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:00:30
 
บ.ปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นายวัลลพ นาหลวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS