กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสะป้วด ม.14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเย็นนี้มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:47:37
 
บ.สบสะป้วด ม.14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเย็นนี้มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายเฉลิม หล้ากาศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS