กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเพชร ม.10 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:17
 
บ.โนนเพชร ม.10 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสำเนียง โยปัททุม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS