กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:52:08
 
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_ประสงค์ เพ็ญลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS