FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แปลงสี่-แม่พืช ม.8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก ช่วงเช้าฝนตกปรอยๆ

วันที่ 14 ก.ค. 2557 16:18:29
 
บ.แปลงสี่-แม่พืช ม.8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก ช่วงเช้าฝนตกปรอยๆ_นายพันธุ์ บุญเรืองศรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel