FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 ก.ค. 2557 08:22:47

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

น้ำท่วม พื้นที่ตำบลศรีถ้อย (หมู่ที่ ๖, ๗, ๑๒) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๐ หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

น้ำท่วม พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

น้ำท่วม พื้นที่ตำบลไชยปราการ (หมู่ที่ ๑๐, ๑๘) ตำบลศรีดงเย็น (หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๗, ๑๕) ตำบลปงตำ (หมู่ที่ ๒, ๓, ๕) และตำบลหนองบัว (หมู่ที่ ๑, ๓) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้สะพานข้ามคลองขาดบริเวณบ้านหัวฝาย และบ้านเวียงฝาพัฒนา ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว (ที่มา : ปภ.)

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่       ๑๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศเหนือของ Road Town, British Virgin Islands
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

          ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๙

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๑

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒๓.๒๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๑.๙ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

    /ประเทศ......

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่      อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “รามสูร” (RAMMASUN) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและเคลื่อนเข้าบริเวณระหว่างเกาะฮ่องกงและเกาะไหหลำของประเทศจีนในช่วงวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ค. ๕๗ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงระยะดังกล่าว

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.นครพนม ๗๙.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. – ๑๕ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีข้อมูล เนื่องจากระบบขัดข้อง

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)
- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.คลองหิน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางรำพึง ลิขนานนท์)

- หน่วยพิทักษ์ อช.๔ ที่ กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.เต้าปูนหาย ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศักดิ์ วงศ์มาก)

- บ.หมอลำ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวรรณชัย แสวงสิทธิ์)

- บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพลู ขุนหมื่น)

- บ.สบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แต่ง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพล ชะลิ)

- บ.ป่านอด ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญฤทธิ์ คำดา)

- บ.ลิไข่ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโยธิน วุฒิชัย)

- บ.สันติคีรี ต.สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)        

- บ.เนินสว่าง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางใหม่ กาเหว่า)

- บ.หนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอดิพงษ์ ง่ามเข็มทอง)

- บ.โคก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางลาวรรณ์ ดุษฎี)

- บ.อ่าววาโย ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมยศ ยกย่อง)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพร กอบกิจ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel