กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_อากาศเย็นนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยท้องฟ้าครึ้มตกตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:04:51
 
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_อากาศเย็นนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยท้องฟ้าครึ้มตกตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบัน_นายปราโมทย์ นวลคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS