กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ซ้าย ม.13 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:23:21
 
บ.แม่ซ้าย ม.13 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสัมพันธ์ หน่อคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS