FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 16 ก.ค. 2557 08:30:02

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น๑๖ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.(ที่มา:USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้ของ Wrigley, Canada ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว)บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๒

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น.ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “รามสูร” (RAMMASUN) บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วง วันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๕๗ คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณเกาะไหหลำของประเทศจีน และจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ค.๕๗ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๑.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. – ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- วัดพระใหญ่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖.๘ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม๒๕๕

- บ.บางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายวีระ ชูเหล็ก)

- บ.โชคอำนวย ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายวิรัตน์ ดวงไสย์)

          - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.วังไทรทองเหนือ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญล้ำ ทองเสี่ยน)

- บ.คีรีวงศ์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเฉลิม ปุ้ยทอง)

- บ.หินสอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางอารี สิทธิ์สาร)

- บ.วังใหญ่ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมยศ ศรีคำขลิบ)

- บ.แม่สังกะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.ทานตะวัน ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวุฒิพงษ์ ทิมขิ้ม)

- คลื่นวิทยุ ๙๘.๗๕ MHz ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางมะลิ เจนพรมราช)

- บ.แม่ซ้าย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสัมพันธ์ หน่อคำ)

- บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนวย ใจชื่น)

- บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใจ (นายช่วย ยศคันโท)

- บ.สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง มูลวรรณา)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีแดดอ่อนๆ (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.ทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสัมฤทธิ์ บริบูรณ์)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเสรี บุรีรัตน์)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.โป่งวัว ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายทุน มธุพจน์)

- บ.ต้นนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบรรจง อินทรกุล)

- บ.หาดทรายงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นางสาวสายลม แก้วลา)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ค.๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทย มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel