กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทานตะวัน ม.5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:20:46
 
บ.ทานตะวัน ม.5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน_นายวุฒิพงษ์ ทิมซึ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS