กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_สภาพอากาศบ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:47:47

บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_สภาพอากาศบ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย นายอุดมศักดื์ บัญชาเมฆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS