FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 17 ก.ค. 2557 08:30:06

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๔.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของ Semisopochnoi Island, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๑.๔๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น ของวันนี้ (๑๗ ก.ค. ๕๗) พายุไต้ฝุ่น“รามสูร” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหหลำของประเทศจีน ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. ๕๗ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมแรงบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนัก ดังนี้

- ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๕๗ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา

- ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.ค. ๕๗ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๓๖.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. – ๑๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีฝนตกในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องวัดมวลดิน

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.คลองพระเจ้า ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายณรงค์ นิสัยมั่น)

- บ.ห้วยเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสองเมือง ฉัตรแก้ว)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.คลองหิน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศักดิ์ชาย สิงห์โต)

- บ.ท่าหิน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.สันนาเคียน ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสิทธิ์ กันทะวิชัย)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.รักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุรชัย เกียรติไพรยศ)

- บ.ทุ่งยาว ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสังวาลย์ อุดทาสุข)

- บ.ห้วยริน ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใจ (นายประพันธ์ กันทะปา)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.หมั่นแสวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นางอัจฉรา กันฑะษา)

- หน่วยพิทักษ์ อช. ที่ กช. ๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีแดดอ่อนๆ (นายจรัญ เสียงจิตรการ)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายรณชัย สูทอก)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทย         มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก   อย่างใกล้ชิด
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel