FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ช่วงบ่ายวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เวลาประมาณ 13.00 น. มีฝนกเล็กน้อย

วันที่ 17 ก.ค. 2557 13:26:11
 
บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ช่วงบ่ายวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เวลาประมาณ 13.00 น. มีฝนกเล็กน้อย_นายประเทือง ศรีสะ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel