กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:17:23
 
บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบรรจง บุมาลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS