กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:01:58
 
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มอยู่เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายนิพล สังสาธร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS