FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:30:25

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.(ที่มา:USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๖.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของ Y, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๘๗ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๑.๔๐ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น ของวันนี้ (๑๘ ก.ค. ๕๗) พายุไต้ฝุ่น“รามสูร” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำของประเทศจีนในวันนี้ หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปบริเวณเขตติดต่อระหว่างตอนใต้ของประเทศจีนกับตอนบนของประเทศเวียดนามต่อไป ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักและลมแรงบางพื้นที่ ดังนี้

       - ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. ๕๗ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

       - ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.ค. ๕๗ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครพนม ๑๓๖.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. – ๑๘ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ระบบ Web Service ขัดข้อง อยู่ในระหว่างการเร่งแก้ไข

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ ปัญชาเมฆ)
- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)
- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)
- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.รังแตนใต้ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายพรชัย สุวรรณบัณฑิต)

- บ.ศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางช่อเอื้อง เปี้ยทา)

- บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายถาวร ประจัญกล้า)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชอน ผสม)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ซำนกเหลือง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมหมาย มีศรี)

- บ.แม่สำเหนือ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางเจนจิรา ม่วงลาย)

- บ.ป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิงห์คำ คำปวง)

- บ.ผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)
- บ.ต้นแกง ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖ มม. (นายบุญ ปัญญาคำ)
- บ.นาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมหมาย ก้อนคำ)
- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมใจ มงคลเสริม)

- บ.ห้วยตม ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายนิยม ปัญโย)

- บ.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายประทีป เทพโยธา)

- บ.ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายวิชัย แก้วสุข)

- บ.ทุ่งยาว ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสังวาลย์ อุดทาสุข)

- บ.กองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรีวัน ยะสินธ์)

- บ.ปางกอม ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทรงศักดิ์ อะนันตา)

- บ.ภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอนุวรรัตน์ ชานัย)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel