FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
95.25MHz วิทยุชุมชนจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้า ระดับในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและมีล้นตลิ่งแล้วบางพื้นที่

วันที่ 18 ก.ค. 2557 13:10:58

95.25MHz วิทยุชุมชนจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้า ระดับในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและมีล้นตลิ่งแล้วบางพื้นที่ นางสมใจ โพธิ์เหลือง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel