กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำขาว ม.6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้มีฝนตกปานกลาง เวลา 11.00 น. ฝนได้หยุดตก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:28:38
 
บ.น้ำขาว ม.6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้มีฝนตกปานกลาง เวลา 11.00 น. ฝนได้หยุดตก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางอัญชลี เณรแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS