FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 19 ก.ค. 2557 10:29:42

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ ในพื้นที่ จ.ชุมพร ระนอง และพังงา โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.ค. ๕๗

- ดินไหล บริเวณพื้นที่ถนนสายระนอง – หาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ส่งผลให้
ดินไหลปิดทับเส้นทางจราจร ๑ ช่องทาง

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๔๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ของ Acajutla, El Salvador ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา    (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๘๘ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๔๗ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๘ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๑๙ ก.ค.๕๗) พายุไต้ฝุ่น“รามสูร” มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามประมาณ ๓๖๐ กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ ๒๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศจีนบริเวณเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ในวันนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักและลมแรงบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๗ จะมีผลกระทบบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สกลนคร ๕๔.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. – ๑๙ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ดอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙.๘ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายวิรัตน์ หนูพริบตา)
- บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)
- บ.ท่าแพ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายวุฒิชัย ช่างแก้ว)
- บ.รังแตนใต้ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายพรชัย สุวรรณบัณฑิต)

- บ.ขวากเหนือ ต.ท่าขาม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายวิชัย แก้วสุข)
- บ.น้ำลัด ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชาติ ทะเทพ)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเหลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)
- บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกิด จันทร์แจ)
- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)
- บ.ขุนไกร ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมหมาย บุญรักษา)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.สบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอรรถพล ขุญเทพ)

- บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายขวัญใจ วงค์เกิด)
- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)
- บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายทวี เป้งไชโม)

- บ.สันติ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

- บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายปัด ธรรมโม)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทย         มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก   อย่างใกล้ชิด

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel