FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเหลือ จ.น่าน_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 19 ก.ค. 2557 10:20:16
 
บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเหลือ จ.น่าน_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น_นายสาโรจน์ อุปจักร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel