กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งทราย ม.3 ต.หล่ายงาม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เวลา07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:04:29
 
บ.ทุ่งทราย ม.3 ต.หล่ายงาม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เวลา07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสว่าง ปัญญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS