กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:00:32

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๔.๐๐ น. เกิดดินไหลบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ม.๒ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้ดินไหลลงมาทับพื้นถนนเส้นทางขึ้นไปดอยแหลม ทำให้รถไม่สามารถจัญจรได้ชั่วคราว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (ที่มา: ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง)

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐น๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.(ที่มา:USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๗.๒๑ น.ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตก Iquique, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว)บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๙๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น.–๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๕

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๔๒ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๙ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และประเทศลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนกระจาย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๒ ก.ค.๕๗ ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยเนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่น “แมตโม” (MATMO) อยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์  

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๕๗.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)
.ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวรรณธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘.๔ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญมี ผงธุลี)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.ท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพนมไพร แท่นเล็ก)

- บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสำรวย มากมี)
- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายไพฑูรย์ รัตนมาจารย์)

- บ.มะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑ มม. (นายนิพล เชยสูงเนิน)

- บ.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสวย เตชะนันท์)

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

- บ.ห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวีรพันธ์ ตุแว)

- บ.ดอยแหลม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจักรี จะตู)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสุดารัตน์ ชัยมงคล)

- บ.กลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายเสมา ก้อนแก้ว)
- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายจรัญ เลียงจิรการ)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน ไม่มีฝนตก (นายบุญช่วย อร่ามรัก)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดอ่อนๆ (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และประเทศลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS