กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:52:55
 
บ.ปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสมทรง ติ๊บปะละวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS