กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนอง ม.2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00น.-18.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:15:11
 
บ.หนอง ม.2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00น.-18.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายจันทร์ อินสะวาท
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS