กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นะ ม.8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน เวลาประมาณ 05.00 - 06.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:01:54
 
บ.แม่นะ ม.8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน เวลาประมาณ 05.00 - 06.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย_นายธีรยุธ อุทธาปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS