กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับแดดออก ช่วงเย็นมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:39:12
 
บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับแดดออก ช่วงเย็นมีฝนตกปรอยๆ_นายสุนัย วงค์กัณทะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS