กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปรายกริม ม.10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:19:29

บ.ปรายกริม ม.10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน นายนิพนธ์ ทนหมัด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS