กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองหมู ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:32:47
 
บ.หนองหมู ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึม มีฝนตกปรอยๆ_นายบุญรัตน์ เชื้อทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS