กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:05:48
 
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสุวรรณ์ นิลคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS