FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:00:30

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๗ เกิดดินแยกบริเวณพื้นที่ทางเข้าหมู่บ้านก่อก๋วงใน หมู่ที่ ๑๑ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  มีความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แนะนำรถยนต์ไม่ควรสัญจรไปมา (ที่มา : ปภ. จังหวัดน่าน)

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ของ Tufanganj, India ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา    (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๙๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๕

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๔๒ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๙ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร: ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศพม่าตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกในเกณฑ์กระจายประมาณ ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” (MATMO) บริเวณเกาะไต้หวันกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าไปทาง   เมืองฝู โจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเมืองไทเป ไต้หวัน     เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๕๗

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สำนักงานเกษตร จ.อุบลราชธานี ๑๑๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

  /๓.ข้อมูลปริมาณน้ำฝนฯ......

 

 


--

 

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. – ๒๓ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- หมู่บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๓ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐.๕ มม. (นายอ่ำ ธนู)

- บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญมี ผงธุลี)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

- บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายปัด ธรรมโม)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายก่อน สระพล)

- บ.หางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประพันธ์ แปงเขียว)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเชิด ศรีโจวงศ์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘.๕ มม. (นายวิชัย บุญบุตร)

- บ.ต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสีนวล อินกอง)

- บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสวัสดิ์ ถายา)

- บ.หนองช้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทับทิม เผื่อนภูษิต)

- บ.ห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอนุชิต คงควร)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมณี ปฏิเสน)

- บ.สันติคีรี ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ นิลคง)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ซำเจียง ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายเหลา เทพรักษ์)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศพม่าตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel