กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นขนุน ม.3 ต.นำ้ไผ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เมื่าอวานมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:51:45
 
บ.ต้นขนุน ม.3 ต.นำ้ไผ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เมื่าอวานมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นางสีนวล อินกอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS