FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:07

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ทีมา:USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Townsend, Montana ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๙๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๗๖

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๕๖ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร: ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย
มีฝนตกในเกณฑ์กระจายประมาณร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อนึ่ง พายุโซนร้อน “แมตโม”(MATMO) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน และกำลังเคลื่อนตัว
ทางเหนือไปเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเมืองไทเป ไต้หวัน เมืองฝูโจว
เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค. ๕๗ ขอให้ตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนเดินทางด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.น่าน ๘๐.๐ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. – ๒๔ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ระบบ Web Service ขัดข้อง อยู่ในระหว่างการเร่งแก้ไข

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.กาใส ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายปลั่ง สมณา)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอ่ำ ธนู)

- บ.สันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอิทธิเดช ฤทธิ์เดชดำรงค์)

- บ.ป่าเหมือดสุขสำราญ ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางจันทร์กานต์ น้อยหมอ)

- บ.โนนแสงเพชร ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนุพันธ์ เกาะประทุ)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุนทร ลิขิตวัตนชัย)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.บุ่งเข้ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางรัตนพร ทรัพย์ทวี)

- บ.หัวบุ่ง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางปราณี ศรีพุทโธ)

- บ.ท่าหิน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไพโรจน์ ประดับสุข)

- บ.ห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสมพิศ ลิ้มสุวรรณ)

- บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายสุธารา จ่าทอง)

- บ.โนนศิลา ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายประเสริฐ วรรณพราหมณ์)

- บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพนม ญาติพิมล)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประยูร แสนโต)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อปา)

- บ.ห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสาวนันทนา ชินบุตร)

- บ.วังเพิ่ม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุบิน สุขแสวง)

- บ.บางปรุ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุเชาว์ ศรีคง)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายณรงค์ เทพทอง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel