กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ช่วงเช้ามีฝนตก จนถึง 12.00 วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:26:18
 
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ช่วงเช้ามีฝนตก จนถึง 12.00 วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง_นายบัญชา อินทร์ พรหม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS