กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธาตุ ม.18 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:08:44
 
บ.ธาตุ ม.18 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสมพร ขัดสุทธะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS