FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:00:09
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และน่าน เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง กะเปอร์ สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอเขาพนม อ่าวลึก เมือง จังหวัดกระบี่ อำเภอไชยา ท่าฉาง วิภาวดี คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพิปูน นบพิตำ ช้างกลาง พรหมคีรี ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื่องจากมีฝนตกหนัก และตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๖.๐๐ น.
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel