กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากหมาก ม.2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้มีฝนตหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 20:32:48
 
บ.ปากหมาก ม.2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้มีฝนตหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายอำนาจ ชูศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS