FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:12

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ ในพื้นที่ จ.ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และน่าน โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๕๗

- ๒๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ บ.น้ำมวบ หมู่ที่ ๑ ต.น้ำมวบ และ บ.ส้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.ส้านนาหนองใหม่  อ.เวียงสา เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ ๒๐-๓๐ หลัง รถยนต์เสียหาย ๑ คัน ทั้งนี้ ปภ.จังหวัดน่าน นายอำเภอเวียงสา และอบต.น้ำมวบ เร่งเข้าให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายแล้ว  (ที่มา: นายหย่วน อินทะเขื่อน เครือข่ายฯ ทธ.)

- วานนี้ (๒๖ ก.ค. ๕๗) เวลา ๑๙.๐๐ น. เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ บริเวณถนนทางเข้าบ้านทับปริก ถนนอุตรกิจช่วงโรงแรมกระบี่รอยยัล-วัดโภคาจุฑามาตย์ ถนนหน้าวัดโภคาจุฑามาตย์ ช่วงแยกโค้งปลาลัง ถนนกระบี่-เขาทอง บริเวณปั้มเอสโซ่ ถนนทางเข้าวัดถ้ำเสือ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๗๐ ครัวเรือน (ที่มา: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

.๒ แผ่นดินไหว

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่๒๖ ก.ค.๕๗ เวลา๐๘.๓๐ น๒๗ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.(ที่มา:USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของ Kokopo, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๙๗ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๘๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๐๓ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๘ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร: ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๗๓.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. – ๒๗ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- หมู่บ้านคีรีวงศ์ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓.๘ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ดอนน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นางแผง นรินทร์)

- บ.ทุ่งดินแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๒ มม. (นายดนัย ฮวดสำราญ)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายรณชัย สูทอก)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายชำนาญ อุ่นขาว)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

- บ.โล๊ะดุหยง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอดุล ปุสสะ)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเอกสิทธิ์ มีสุข)

- บ.ปลวกงาม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชวน ผสม)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมพงษ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นางสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ห้วยใหม่ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑ มม. (นายจเร ยับ)

- บ.ต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสีนวล อินกอง)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.หินลาด ต.น้ำหนัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายธวัช แก้วอำไพ)

- บ.ฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายสังเวียน ทิพยวงศ์)

- บ.ส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายหย่วน อินทะเขื่อน)

- บ.ห้วยหม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายยอดยิ่ง แช่จง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ จึงมีพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๙/๕๗”
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel