FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยอื้น ม.10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

วันที่ 27 ก.ค. 2557 10:12:13
 
บ.ห้วยอื้น ม.10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายสุรชาติ ขจรทวีไหศาล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel