กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินลาด ม.9 ต.น้ำหนัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:07:20
 
บ.หินลาด ม.9 ต.น้ำหนัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายธวัช แก้วอำไพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS