กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองแพรก ม.9 ต.กระบี่น้อย อ.เมือกระบี่ จ.กระบี่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:15:35
 
บ.สองแพรก ม.9 ต.กระบี่น้อย อ.เมือกระบี่ จ.กระบี่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประเสริฐ สงพราน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS