กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัวดำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย สุโขทัย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:12:56
 
บ.หนองบัวดำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย สุโขทัย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง_นายอำนาจ คำสาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS